Právo být zapomenut

Globálnost a snadná přístupnost internetu má však i své stinné stránky, jelikož může svým obsahem i uškodit. Pro poškozené osoby tu naštěstí existuje tzv. právo být zapomenut.
nákup přes tablet
Co to znamená a k čemu slouží
Právo být zapomenut je internetový formulář, díky němuž si může uživatel internetu zažádat o vymazání veškerých údajů, o nichž si myslí, že jsou na internetu nežádoucí. Sloužit by měl k ochraně osob a jejich pověsti, avšak povolený je zatím jen v některých zemích – u nás je to od května 2014.
Důležité je zmínit, že právo být zapomenut má nějaké své limity a podmínky, tudíž na něj nemůže dosáhnout každý. Formulář je vždy individuálně posuzován správcem, který zvažuje, zda je žádost relevantní či nepodléhá jedné z výjimek.
usměvavý pracovník
Jak právo být zapomenut funguje
Jestliže máte pocit, že vaše pověst byla nějakým způsobem pomocí internetu ohrožena a chcete se tohoto práva dožadovat, tak postup je následující. Nejprve si vyhledáte a vyplníte online formulář, ke kterému je nutno připojit také fotokopii průkazu, dle něj vás bude možné následně identifikovat. Do formuláře vyplníte i odkaz na URL adresu, na níž se nachází onen nevhodný obsah. Nezapomeňte, že vaši žádost musíte umět zdůvodnit. Dále zbývá jen čekat na rozsudek.
Při vyhovění vaší žádosti bude veškerý nevhodný obsah z uvedených URL adres odstraněn v evropské verzi daného internetového vyhledávače. Jestliže bude vaše žádost zamítnuta, tak stále máte ještě možnost se odvolat. V praxi to znamená dožadovat se Úřadu pro ochranu osobních údajů o důsledné přezkoumání vaší žádosti.  Stane-li se, že ani na druhý pokus nebudou vaše prosby vyslyšeny, tak následuje standartní postup podání správní žaloby a řešení problému soudní cestou.
Poslední možností obrany při zamítnutí žádosti je pokusit se sami kontaktovat přímo poskytovatele webových stránek, na nichž se nevhodný obsah nachází. Bohužel ani tady není zaručený úspěch a opět můžete celou situaci hnát před soud.